KOMPAS-Graphic

Program KOMPAS-Graphic jest z powodzeniem stosowany w branżach budowy maszyn, budownictwa lądowego i wodnego oraz tworzeniu planów i schematów
Program KOMPAS-Graphic jest z powodzeniem stosowany w branżach budowy maszyn, budownictwa lądowego i wodnego oraz tworzeniu planów i schematów

Edytor rysunków KOMPAS-Graphic oferuje maksymalne możliwości automatyzacji projektowania i prac inżynieryjnych w wielu branżach przemysłowych. Program sprawdza się w branżach budowy maszyn, budownictwa lądowego i wodnego oraz tworzeniu planów i schematów.

KOMPAS-Graphic może być wykorzystywany jako moduł do projektowania rysunków i obrysów we współpracy z KOMPAS-3D lub jako oddzielna aplikacja przeznaczona w całości do zapewniania rozwiązań projektowych 2D i publikacji dokumentacji.

Narzędzia do importowania i eksportowania graficznych dokumentów (KOMPAS-Graphic obsługuje formaty DXF, DWG, IGES) umożliwiają organizowanie wymiany danych ze spółkami zrzeszonymi oraz klientami stosującymi systemy do rysowania i grafiki.

Wszystkie funkcje KOMPAS-Graphic mają na celu umożliwienie tworzenia rysunków, schematów, kalkulacji, notatek objaśniających, specyfikacji, instrukcji i innych dokumentów w krótkim czasie i przy zachowaniu wysokiej jakości.

Oferowane elementy:
 • przemyślany i praktyczny interfejs zapewniający projektantowi szybkie i wygodne prowadzenie prac;
 • tryb obsługi wielu rysunków;
 • metody i tryby konstrukcji graficznych jednostek podstawowych (np. rysunki ortogonalne, przyciąganie do siatki, itp.);
 • zarządzanie kolejnością rysowanych obiektów graficznych;
 • zaawansowane narzędzia do tworzenia modeli parametrycznych dla typowych części i zespołów, które są wykorzystywane najczęściej;
 • tworzenie bibliotek typowych fragmentów bez konieczności programowania;
 • tworzenie dowolnych linii, cieni, tekstów;
 • szeroki zakres metod zmiany rozmiarów i oznaczeń procesów;
 • automatyczne dobieranie tolerancji i zakresów odchyleń;
 • szybki dostęp do typowych tekstów i klasyfikacji;
 • wbudowany edytor tekstowy z funkcją sprawdzania pisowni;

 • wbudowany edytor tabel.

Program KOMPAS-Graphic automatycznie generuje typy powiązań modeli trójwymiarowych (łącznie z wycięciami, przekrojami, wycięciami lokalnymi, widokami lokalnymi, widokami zgodnymi z kierunkiem strzałki, widokami z podziałem). Wszystkie z nich są powiązane z modelem, tj. wszelkie zmiany modelu prowadzą do zmian w obrazie. Standardowe widoki są automatycznie tworzone z łączami rzutów. Główne dane rysunku (klasyfikacja, opis, masa) są synchronizowane z danymi modeli trójwymiarowych.

Input on a site

e-mail:
Hasło:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address