KOMPAS-Macro

Pakiet KOMPAS-3D obejmuje nową bibliotekę KOMPAS-Macro, która umożliwia zapisywanie, otwieranie i przechowywanie makr.

Środowiskiem rozwoju makr jest Python, który jest językiem programowania wysokiego poziomu zorientowanym obiektowo. W makrach można stosować standardowe funkcje Win API, jak również korzystać ze specjalistycznych funkcji bibliotek KOMPAS-Macro. Opracowany tekst makra, czyli makro KOMPAS, zapisywany jest w pliku tekstowym.

Input on a site

e-mail:
Hasło:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address