Kreator zestawień BOM

Kreator zestawień BOM (zestawienie elementów) umożliwia tworzenie wielu typów list BOM modyfikowanych przez użytkownika, łącznie z wykazami informacyjnymi i dokumentami zawierającymi zakładki. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z programem KOMPAS-3D. Zestawienie BOM może być powiązane z rysunkiem złożeniowym (zawierającym jeden lub więcej arkuszy) i złożeniami 3D.

Umożliwione jest automatyczne przesyłanie danych z rysunku lub modelu do zestawienia BOM lub z zestawienia BOM do powiązanych dokumentów. Kody komponentów złożeniowych (części standardowe i inne) są przekazywane z zestawień BOM do rysunku. Kody stref zawierających obrazy odpowiednich części złożeniowych przekazywane są z rysunku złożeniowego do zestawienia BOM. Nazwa, klasyfikacja przeznaczenia, masa i inne dane są przekazywane z części i układów złożeniowych do BOM.

Jeżeli rysunek złożeniowy zawiera obrazy standardowych części pobrane z biblioteki aplikacji, informacje o obrazach zostaną przekazane do zestawienia BOM.

Kreator zestawień BOM obsługuje wypełnianie pozycji i podpozycji oraz standardowe sortowanie pozycji. Zasady sortowania stosowane są w trybie domyślnym lub modyfikowanym przez użytkownika.

Szeroki zakres parametrów i ustawień, szczególnie w zakresie stosowania formularzy definiowanych przez użytkownika, umożliwia nie tylko tworzenie list BOM GOST. Narzędzia Kreatora BOM są doskonałym rozwiązaniem do pracy z szerokim zakresem wykazów informacyjnych, specyfikacji, katalogów i list: wiersze mogą być numerowane, sortowane, kojarzone z dokumentami i obiektami graficznymi, itp. Możliwe jest tworzenie wykazów informacyjnych BOM, wykazów do dokumentacji referencyjnej, wykazów wg zakupionych artykułów, wykresów informacyjnych, wykazów rejestrów zmian oraz innych dokumentów poprzez łączenie poszczególnych parametrów zestawień elementów.

Narzędzia Kreatora BOM są doskonałym rozwiązaniem w pracy z szerokim zakresem wykazów informacyjnych, specyfikacji, katalogów i list
Narzędzia Kreatora BOM są doskonałym rozwiązaniem w pracy z szerokim zakresem wykazów informacyjnych, specyfikacji, katalogów i list

Input on a site

e-mail:
Hasło:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address