O Grupie ASCON

Misja

Współczesne rozwiązania informatyczne oferowane przez ASCON ułatwiają rozwój firm klientów.

Projektowanie w systemach ASCON: Wysoka funkcjonalność! Prosta obsługa! Oszczędności!

Informacje ogólne

Prywatna spółka ASCON powstała w 1989 i stała się jednym z pierwszych wykonawców i integratorów systemów CAD/AEC/PLM rynku Rosji i krajów WNP. Oprogramowanie ASCON uwzględnia kluczowe elementy projektowania technicznego, np. przygotowanie i publikację rysunków i dokumentacji projektowej, projektowanie procesów biznesowych i zarządzanie danymi projektowymi.

Obecnie ASCON jest dynamicznym przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 600 specjalistów o wysokich kwalifikacjach. Firma obsługuje ponad 60 biur i centrów sprzedaży w głównych regionach przemysłowych świata. Każdy oddział oferuje pełny zakres usług w zakresie wdrażania oprogramowania, konsultacji IT, szkolenia personelu, integracji oprogramowania i wsparcia technicznego.

Wykaz zrealizowanych wdrożeń ASCON przekracza 40 000 pozycji i obejmuje zastosowania w przemyśle samochodowym, maszynowym, lotniczym i astronautycznym, obronnym, rolniczym, olejowym, energetycznym, produkcyjnym, budowlanym, elektronicznym i inżynieryjnym.

Rozwiązania ASCON – profesjonalne rozwiązania za korzystną cenę

Zakres działalności ASCON

 • Opracowywanie zintegrowanych rozwiązań programowych CAD/AEC/PLM.
 • Usługi konsultacji IT dotyczące możliwości zwiększenia wydajności przedsiębiorstw.
 • Dostarczanie zintegrowanych systemów zautomatyzowanego zarządzania danymi projektowymi.
 • Integrowanie systemów ASCON z aplikacjami innych producentów.
 • Wsparcie techniczne i konserwacja systemów CAD/AEC/PLM u klienta.
 • Specjalne programy szkoleniowe dla specjalistów i studentów.

Priorytety ASCON

ASCON opracowuje rozwiązania informatyczne od etapu wyznaczenia wzoru matematycznego do przygotowania gotowego systemu. Obsługa przedsiębiorstw przemysłowych koncentruje się na następujących priorytetach:

 • Wzmacnianie przewagi konkurencyjnej: we współczesnym konkurencyjnym środowisku, firmy zmuszane są do ciągłego rozszerzania oferty produktów, zwiększania jakości, szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania klientów oraz ograniczania kosztów produkcji. Dzięki rozwiązaniom CAD/AEC/PLM oferowanym przez ASCON, przedsiębiorstwa klientów znacznie redukują czas przygotowania produkcji do wprowadzenia nowego produktu.
 • Poprawa zarządzania: prawidłowe zarządzanie możliwe jest wyłącznie w przypadku uzyskania dostępu do dokładnych i aktualnych informacji. Sieciowe środowisko firmowe stworzone za pomocą produktów ASCON ułatwi firmie ujednolicanie i bezpieczne przechowywanie danych operacyjnych i uniknięcie prowadzenia zbędnych rejestrów.
 • Bezpieczeństwo własności intelektualnej i ekonomicznej: w środowisku rynkowym, własność intelektualna stanowi znaczną część potencjału producenta. Systemy zabezpieczające ASCON zapewniają pełną ochronę informacji o nowych produktach przed nieupoważnionym dostępem.
 • Optymalizacja finansów: koszt i funkcjonalność oprogramowania powinna odpowiadać aktualnym i przewidywanym potrzebom przedsiębiorstwa. Rozwiązania ASCON należą do czołowych produktów na rynku pod względem stosunku jakości do ceny. Funkcjonalność głównych produktów ASCON jest doskonalona w celu utrzymania zgodności ze zmieniającymi się wymaganiami naszych klientów.
 • Bezpieczeństwo inwestycji: ułatwianie przedsiębiorstwom osiągania celów strategicznych wyznaczanych w trybie długoterminowym – ogólna automatyzacja jest rozwiązaniem opłacalnym. Inwestowanie w systemy ASCON jest korzystne, ponieważ przełomowe rozwiązania ASCON obejmują gwarancję skuteczności udzielaną przez firmę, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku od 17 lat.

Firma ASCON z dumą wymienia jako własnych klientów wiele firm stanowiących filary poszczególnych branż przemysłowych. Nasze kontakty są wzmacniane z każdym rokiem i obecnie mogą być traktowane jako trwała współpraca. Wspólnie rozwijamy się i podejmujemy coraz większe i bardziej znaczące wyzwania.

Input on a site

e-mail:
Hasło:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address