Tietoja ASCON Group -yrityksestä

Tavoitteet

ASCON Ryhmän tavoitteena on auttaa asiakasyrityksiä kasvattamaan ja tehostamaan liiketoimintaansa tarjoamalla tehokkaita ja ajantasaisia tietoteknisiä sovelluksia.

Suunnittelu ASCON Järjestelmillä merkitsee: Tehokkkuutta! Suorituskykyä! Helppoa oppimista! Alhaisia kustannuksia!

Yleistietoa

ASCON perustettiin vuonna 1989. Alussa yksityisenä toimiva yritys oli ensimmäinen integroitujen CAD/AEC/PLM järjestelmien sovelluskehittäjä Venäjän ja IVY-maiden markkinoilla. ASCON ohjelmistot on kehitetty tuotteiden suunnitteluun sekä dokumenttien tuottamisen ja tuotetiedon hallintaan.

Tänään ASCON on dynaaminen yli 600 korkeasti koulutettua asiantuntijaa ja muuta henkilöä työllistävä yritys. Yhtiöllä on yli 60 toimistoa sekä tehokas maailmanlaajuinen myyntiverkosto. Eri maissa toimivat koulutetut jälleenmyyjät tarjoavat palveluja ohjelmistototeutukseen, IT konsultointi, yritysten henkilöstökoulutus, ohjelmistojen käyttöönotto, integrointi sekä tuotetuki mukaanlukien.

ASCON järjestelmiä on toimitettu yli 40 000. Autoteollisuus, raskas koneteolisuus, ilmailu -puolustus-, maatalous-, öljyn ja sähkön tuotanto, valmistus-ja rakennus-, elektroniikka-ja konepajateollisuus.

ASCON ohjelmistoratkaisut tarkoittavat – Suorituskykyä kohtuuhinnalla.

ASCON:in Liiketoiminta-alue

 • Kehittää integroituja CAD/AEC/PLM ohjelmistoratkaisuja;
 • IT konsultoinnin avulla lisätä asiakasyritysten tehokkuutta ja tuottavuutta;
 • Toimia automatisoitujen suunnittelujärjestelmien ja teknisten tietojen dokumentoinnista vastaavana toimittajana;
 • Integroida ASCON järjestelmiä kolmannen osapuolen sovelluksiin;
 • Asiakaskentän CAD/AEC/PLM-ratkaisujen tuotetuki ja ylläpito;
 • Erityiset ammattiopetukseen liittyvät sovellukset oppilaitoksille ja opiskelijille.

ASCON Ydinalue

ASCON IT-järjestelmien perustana on itse kehitetty matemaattinen ydin. Kehittäessämme palveluja, olemme keskittyneet seuraaviin painopistealueisiin. Kilpailuedun parantamiseen:

 • Nykypäivän ympäristössä yrityksiltä vaaditaan laajaa tuotevalikoimaa, korkeaa laatua, nopeaa kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin, alhaisia tuotantokustannuksia sekä toimia ympäristöä kuormittamatta.
  Käyttämällä ASCON CAD/AEC/PLM-ratkaisuja yrityksille jää enemän aikaa tuotannon valmisteluun, valmistukseen ja uuden tuotteen markkinointiin;
 • Tuotetiedon hallinta: Mahdollisuus tehdä markkinointia koskevia päätöksiä voidaan tehdä vasta, kun täsmällistä ja ajantasaista tietoa on käytettävissä. Kun tarvittava tieto on samanaikaisesti käytettävissä koko yrityksessä, voidaan toimintoja rationalisoida ja välttää turhia päällekkäisyyksiä;
 • Tietosuoja ja taloudellinen turvallisuus: Kaupallisessa ympäristössä tietosuojalla on huomattava merkitys. ASCON :n sovellusten kohdalla tietosuoja on aukoton estäen tuotetiedon asiattoman käytön;
 • Kustannusten optimointi: Ohjelmatuotteissa hinta- laatusuhteen täytyy vastata yrityksen tämänhetkisiä ja myös tulevia vaatimuksia. ASCON järjestelmät ovat markkinoiden kärjessä hinta-laatu- suorituskyky arvolla mitattuna;
 • Investointi ASCON järjestelmään on järkevä valinta: ASCON ratkaisut ovat huippuyksiköissä 17-vuoden kokemuksella kehittettyjä ja markkinoilla testattuja sovelluksia.

ASCON voi olla ylpeä menestyksellisestä toiminnastaan teollisuuden eri aloilla, sillä asiakkainamme on useita johtoasemassa olevia suuryrityksiä. Vuosi vuodelta lisääntyvät asiakassuhteet ovat osoituksena vakaasta ja vahvasta kumppanuudesta. Me haluamme kasvaa yhdessä, ottamalla vastaan entistä enemmän uusia järkeviä haasteita.

Input on a site

S-posti:
Salasana:
  I do not remember the password.

Password restoration

S-posti:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address