Rendrovací aplikace — Photorealistica

Knihovna Photorealistica je určena pro vytváření fotorealistických obrázků 3D-modelu/sestavy, vytvořených v KOMPASu-3D. Rendrovací knihovna umožňuje efektivní vytváření obrázků produktu a jejich použití na prezentacích či v reklamě. Interaktivní rendrovací režim dovoluje prohlížet 3D-model s texturami aplikovanými na scénu.

Materiály

 • Široký rozsah materiálů (různé typy kovů, dřeva, kamenů, plastických ... atd)
 • Přizpůsobování materiálových vlastností, jako barva, úroveň odrazu, průhlednost, lesk a textura.
 • Možnost určovat materiály pro sestavy, díly, operace a plochy.
 • Náhled materiálů, scén a osvětlení lightening je ralizován s ohledem na klesající čas vytváření fotorealistického obrázku.

Světla a stíny

 • Vytváření okolních světel, reflektorů, bodových světel, a vzdálených světel.
 • Jednoduché řízení stínů, vzhledem k průhlednosti objektů.
 • Nastavení a přizpůsobení barvy a barvy a intenzity světel.

3D-scény

 • Vytváření pozadí pro lepší zobrazení dílů a sestav.
 • Přidávání širokého rozsahu dekorací a jejich uložení do souboru 3D-modelů.
 • Prohlížení dříve vytvořených scén včetně světel, pozadí a dekorací.
 • Standardní scény vybírané pro rychlé vytváření kvalitního obrázku.
 • Import pozadí z JPEG, TARGA, TIFF, BMP.

Text a označení

 • Vytváření uživatelských označení a textů pro výrobek.
 • Přizpůsobení velikosti textu, polohy, průhlednosti.
 • Možnost přidat množství označení a textů na jeden KOMPAS-3D díl, prvek, nebo plochu.

Fotorealistický obrázek

Obrázek zobrazovaný v samostatném okně knihovny

Obrázek lze uložit do standardních (JPEG, TARGA, TIFF, a BMP) formátů s požadovaným rozlišením.

Renderovací knihovna umožňuje vytvoření kvalitního obrázku v KOMPASu-3D dlouho před výrobním procesem.

Photorealistica je určena pro vytváření foto realistických obrázků 3D-modelu/sestavy, navrženými v KOMPAS-3D
Photorealistica je určena pro vytváření foto realistických obrázků 3D-modelu/sestavy, navrženými v KOMPAS-3D

Input on a site

e-mail:
heslo:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address