Animace

Knihovna animace je standardní aplikací pro KOMPAS-3D. Knihovna animace je určená pro simulaci pohybu (animaci) výrobku navrženého v systému KOMPAS-3D.

Knihovna umožňuje:

  • Simulaci pohybu dílů reálně pracujícího výrobku (díly produktu se mohou spárovať během procesu tvorby 3D-sestavy). Knihovna umožňuje nastavení translačního posunu dílů, právě tak jako i jejich rotačního pohybu pro tyto účely.
  • Automatickou detekci kolizí dílů (nárazů dílů) během provádění pohybu pro detekci chyb návrhu.
  • Vizuální emulaci procesu montáže/rozmontování výrobku pro použití v interaktivních technických manuálech.
  • Vytváření sekvenčních diagramů mechanizmu – "kinetický-diagram" (počet sekvenčních rámů ve formátu “frw” – formát fragmentů KOMPAS-Graphic).
  • Vytváření video souboru pohybu výrobku v AVI formátu. Přehrávání je dostupné Přehrávání je k dispozici z aktuálního snímku animace a celé animace.

Animace sestává ze sekvenčních kroků. Jsou k dispozici různé typy a parametry pohybu dílu pro nastavení během každého kroku animace (rychlost, rotační frekvence, čas). Scénář animačního procesu se ukládá v standardním XML-formátu textových souborů. Knihovna animace nejen zvyšuje úroveň procesu návrhu, ale také zesiluje konkurenceschopnost podniku při vývoji konkurenceschopných projektů.

Animace je určena pro simulaci pohybu (animaci) produktu vyvinutého v KOMPAS-3D
Animace je určena pro simulaci pohybu (animaci) produktu vyvinutého v KOMPAS-3D

Input on a site

e-mail:
heslo:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address