Kinematická a dynamická analýza — Universal Mechanism Express

Aplikace je navržena pro přibližnou analýzu dynamických, kinematických a statických systémů, vytvářených v KOMPASu-3D. Knihovna (Add-In) jako standardní aplikace KOMPAS-3D je určena pro konstruktéry řešících problémy výpočtů strojů a mechanizmů. Mechanizmy jsou popsané jako systém objemů, kloubů a nosných prvků.

Animace v reálném čase 3D-modelu je poskytovaná již během výpočtového procesu. Dostupné jsou údaje potřebné pro analýzu včetně souřadnic, rychlostí, zrychlení, síly reakcí v spojích, síly pružin atd.

Knihovna podporuje následující vlastnosti:

  • Práci s lineární nebo harmonickou časově-závislou silou prvků různých typů, které jsou zahrnuty do standardní databáze.
  • Modelování vačkových mechanismů a ozubených kol přítlačnou silou prvků.
  • Stanovení jednotného, rovnoměrně zrychleného / zpomaleného pohybu nebo harmonických kmitů vybraných stupňů volnosti pro kinematické účely.

Universal Mechanism knihovna umožňuje:

  • Parametrizaci silových prvků, stejně jako kinematických výrazů;
  • Vytvářet video (AVI) soubory se simulací výsledků;
  • Vykreslení grafů jakékolic dynamické nebo kinematické proměnné;
  • Výpočet rovnovážné polohy; vyhodnocení přírozených frekvencí a charakteristických hodnot tohoto modelu v závislosti na parametrech.

Add-In obsahuje asi dvacet příkladů dynamických modelů znázorňujících jeho možnosti v oblasti modelování kinematiky a dynamiky pružení auta, motorů, robotů, mechanizmů a strojů. Nápověda obsahuje podrobné informace o modelování a návody krok-za-krokem pro všechny stupně vytváření a analýzy modelu.

Universal Mechanism Express je určen pro přibližné dynamické, kinematické a statické analýzy modelů vyvinutých v KOMPAS-3D
Universal Mechanism Express je určen pro přibližné dynamické, kinematické a statické analýzy modelů vyvinutých v KOMPAS-3D

Input on a site

e-mail:
heslo:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address