O skupině ASCON

Poslání

ASCON pomáhá svým zákazníkům růst pomocí nejnovějších řešení informačních technologií.

Návrh pomocí ASCON řešení: Výkonná funkčnost! Snadné-učení! Cenově-přístupné!

Přehled

Společnost ASCON byla založena v roce 1989 jako soukromá společnost a stala se jedním z prvních CAD/AEC/PLM vývojářů a integrátorů na trhu Ruska a zemí členů CIS. Softvarová řešení ASCON řeší klíčové problémy inženýrské konstrukce, jako jsou příprava a vydávání výkresové a projektové dokumentace, vývojový proces a správa technických dat.

Dnes je ASCON dynamickou společností zamìstnávající vice než 600 vysoce kvalifikovaných specialistů.  Společnost působí ve více než 60 kancelářích a prodejních centrech velkých průmyslových regionů ve světě. Každá pobočka společnosti nabízí širokou škálu služeb v oblasti realizace software, IT konzultace, školení personálu, software, integrace a podpory.

Seznam ASCON instalací přesahuje 40 000 míst v automobilovém průmyslu, těžkém strojírenství, letectví a obrany, zemědělství, produkce ropy a elektrické energie, výrobě a stavebnictví, elektroniky a strojírenském průmyslu.

ASCON řešení – Profesionální hodnota za rozumné investice

Obchodní oblasti ASCON

 • Vývoj integrovaných CAD / AEC / PLM softwarových řešení;
 • Konzultační IT služby pro zvyšování produktivity společností;
 • Dodávání integrovaných automatizovaných systémů pro správu inženýrských dat;
 • Integrace ASCON řešení s aplikacemi třetích stran;
 • Podpora a údržba CAD/AEC/PLM řešení v rámci uživatelské základny;
 • Podpora speciálních vzdělávacích programů pro profesionální uživatele a studenty.

ASCON Priority

ASCON vyvíjí IT řešení od matematického jádra až po plně funkčí systémy. Při dodávkách průmyslovým podnikům, se soustřeďujeme na následující priority:

 • Zvyšování konkurenčních výhod: V dnešním konkurenčním prostředí, společnosti musí rozšiřovat svůj sortiment, zvyšovat kvalitu, rychle reagovat měnící se potřeby zákazníků, a snižovat výrobní náklady. Používáním ASCON CAD/AEC/PLM řešení společnosti snižují čas přípravy výroby pro uvedení nového produktu.
 • Lepší řízení: Správné managerské rozhodnutí lze udělat pouze tehdy, jsou-li k dispozici přesné a včasné informace. Sdílené celofiremní informační prostředí vytvořené pomocí produktů ASCON pomůže podniku harmonizovat a bezpečně ukládat své převázkové informace, jakož i předcházet nepotřebným záznamům.
 • Ochrana duševního vlastnictví a hospodářské zabezpečení: V tržním prostředí, duševní vlastnictví představuje značné procento výrobního potenciálu. ASCON bezpečnostní řešení budou plně chránit nové produktové informace před neoprávněným přístupem.
 • Optimalizace financí: Náklady a funkčnost softwarového produktu musí odpovídat současným I budoucím potřebám podniku. ASCON řešení jsou jedním z nejlepších na trhu, pokud jde o "hodnotu za rozumné investice". Funkčnost nosných produktů ASCONu se rychle zvyšuje v souladu s měnícími se potřebami našich zákazníků.
 • Investiční jistota: Pomáháme společnosti dosáhnout její dlouhodobé strategické cíle, komplexní automatizací která stojí za investici. Investice do ASCON řešení dávají smysl: ASCON řešení jsou jasné a garantované prací úspěšné společnosti se 17-letými skušenosti v tomto oboru na trhu.

ASCON je hrdý na seznam zákazníků obsahující mnoho “vlajkových lodí” průmyslu. Naše vztahy se zákazníky, každým rokem pevnější , budují pevné partnerství. A stále víc nás sbližují neustále významnější výzvy.

Input on a site

e-mail:
heslo:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address