Mechanical-CAD i KOMPAS-3D

Program KOMPAS-3D służy do tworzenia trójwymiarowych modeli powiązanych części i złożeń zawierających nowotworzone i standardowe elementy strukturalne. Technologia parametryczna pozwala na szybkie tworzenie modeli typowych produktów w oparciu o zaprojektowany wcześniej prototyp. Szeroki zakres funkcji ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z uzupełnianiem projektów i utrzymaniem produkcji.

Cantilevered-turning crane, produced by “Domnaremont” JSC, Russia
Cantilevered-turning crane, produced by “Domnaremont” JSC, Russia

Jedną z głównych cech KOMPAS-3D jest korzystanie z własnego wzoru matematycznego i technologii parametrycznej opracowanej przez specjalistów ASCON.

Podstawową funkcją obsługiwaną przez system jest tworzenie modeli produktów w sposób zapewniający znaczne skrócenie czasu projektowania i wprowadzania produktów do procesu produkcyjnego w możliwie krótkim terminie. Założenia osiągane są dzięki następującym funkcjom:

  • szybkie tworzenie dokumentacji technicznej i projektowej dla produkcji (rysunki złożeniowe, zestawienia komponentów, schematy szczegółowe, itp.),
  • przetwarzanie danych geometrycznych do zastosowań projektowych,
  • przetwarzanie danych geometrycznych do programów kontrolujących projekty wyposażenia ze sterowaniem numerycznym,
  • tworzenie dodatkowych obrazów (w celu tworzenia katalogów, ilustracji do instrukcji, itp.).

Narzędzia do eksportowania i importowania modeli (KOMPAS-3D obsługuje formaty IGES, SAT, XT, STEP i VRML) zapewniają działanie zespołów w różnych systemach CAD/CAM/CAE.

Input on a site

e-mail:
Hasło:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address