KOMPAS-3D

Tworzenie modeli produktów w programie KOMPAS-3D może być przeprowadzane za pomocą wielu metod, np. projektowanie w trybie „down-top” (korzystanie z gotowych komponentów), projektowanie metodą „top-down” (projektowanie komponentów w kontekście określonego projektu), projektowanie w oparciu o szkice rozmieszczenia (np. schemat kinetyczny) lub połączenie wybranych metod. Oferowana metoda zapewnia uzyskanie łatwo modyfikowalnych modeli powiązanych.

Instrument drive, produced by FGUP VNII Signal, Russia
Instrument drive, produced by FGUP VNII Signal, Russia

System wyposażono w efektywną funkcję zarządzania projektem z obsługą kilku tysięcy podzespołów, części i produktów standardowych. System obsługuje wszystkie funkcje trójwymiarowego projektowania ciał stałych, które stały się standardem na średnim poziomie zaawansowania projektowania CAD/CAM:

 • operacje „Boolean” na typowych elementach generujących kształt;
 • tworzenie powierzchni;
 • ustawianie skojarzeń parametrów elementów;
 • tworzenie pomocniczych linii prostych i płaszczyzn, krzywych przestrzennych (linie łamane, składane i wiele linii krzywych);
 • tworzenie elementów strukturalnych, np. fazowania, zaokrągleń, otworów, elementów sztywnych, płaszczy cienkościennych;
 • specjalne funkcje ułatwiające tworzenie form odlewniczych, np. pochylenie w modelu, linie połączeń, zagłębienia kształtu odlewanej części (z uwzględnieniem kurczliwości);
 • funkcjonalne modelowanie materiałów w arkuszach – polecenia tworzenia arkuszy, zagięć, otworów, szczelin, faz, otworów (stemplowanych) i wycięć w arkuszu, zaślepień, a także odwijania uzyskanych arkuszy (łącznie z tworzeniem schematów skojarzonych dla operacji odwijania);
 • tworzenie dowolnych zestawów generowanych kształtów i komponentów złożeń;
 • wprowadzanie standardowych produktów z bibliotek do modelu, tworzenie bibliotek użytkownika;
 • modelowanie komponentów w kontekście złożeń, definiowanie względne poszczególnych części złożeń;
 • wyznaczanie stref komponentów dopasowanych (zapewnienie możliwości automatycznego wyznaczania elementów współpracujących znacznie ogranicza czas tworzenia złożenia);
 • wykrywanie zazębiających się części;
 • specjalne narzędzia do ułatwiania obsługi dużych złożeń;
 • możliwość elastycznego edytowania części i zespołów, łącznie z punktami charakterystycznymi;

 • ponowne określanie parametrów dowolnego elementu na dowolnym etapie projektowania w celu rekonstrukcji całego modelu.

Input on a site

e-mail:
Hasło:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address