Mekaniikka CAD KOMPAS-3D

Kompas-3D on tarkoitettu yksittäisten kolmiulotteisten mallien sekä tuotekokokonaisuuksien 3D mallintamiseen, käyttämällä erikseen mallinnettuja tai valmiita standardi-osia. Parametri-tekniikan avulla voidaan helposti varioida tuote malleja käyttäen lähtökohtana aikaisemmin luotuja prototyypejä. Monien lisätoimintojen avulla voidaan ratkaista erilaisia valmistuksen ja tuotteen käyttöön littyviä ongelmia.

Cantilevered-turning crane, produced by “Domnaremont” JSC, Russia
Cantilevered-turning crane, produced by “Domnaremont” JSC, Russia

Tärkein ja keskeinen osa Kompas-3D järjestelmää on ASCON asiantuntijoiden kehittämä parametritekniikka sekä matemaattinen ydin.

Tehokkaan 3D mallintamisen perustehtävänä on luoda havainnollinen kolmiulotteinen malli tuotteesta joka voidaan siirtää tuotantoon mahdollisimman nopeasti. Tähän päästään seuraavilla ominaisuuksilla:

  • luodaan muotoilullinen ja tekninen dokumentaatio tuotantoa varten (kokoonpanomallit, piirustukset, BOM, yksityiskohtien piirustukset jne.),
  • viedään geometria mallinnusohjelmaan
  • viedään geometria numeeriseen valmistuksen, NC-ohjatut menetelmät
  • lisäkuvien luominen (kuvastoihin, ohjekirjojen kuvitukseksi, jne.)

Mallin vienti-/tuonti: Kompas-3D tukee iges, SAT, XT, STEP, VRML muotoja mikä antaa mahdollisuuden toimia vuorovaikutuksessa erilaisten CAD/CAM/CAE-järjestelmien kanssa.

Input on a site

S-posti:
Salasana:
  I do not remember the password.

Password restoration

S-posti:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address