KOMPAS-3D

KOMPAS-3D-ohjelmalla tuotteen mallintamiseen voidaan käyttää monia tapoja, kuten: alhaalta-ylös (bottom-up) mallinnus (käytetään valmiita komponentteja), ylhäältä-alas (top-bottom) mallinnus (komponentit suunnitellaan soveltuvaksi johonkin tiettyyn yhteyteen), ulkoasuluonnokseen pohjautuva mallinnus (esimerkiksi kinemaattisen kaavion pohjalta) ja eri mallintamismenetelmien yhdistelmät. Tämän ideologian tuloksena saadaan helposti muokattavia assosiatiivisia malleja.

Instrument drive, produced by FGUP VNII Signal, Russia
Instrument drive, produced by FGUP VNII Signal, Russia

Järjestelmän projektinhallinnallinen toimintapotentiaali on vahva: usea tuhat alikomponenttia, osaa ja standardituotetta. Järjestelmä tulee kaikkia 3D-tilavuusmallinnuksen keskitason CAD/CAM -suunnittelussa standardiksi muodostuneita ominaisuuksia:

 • tyypillisimpien objektiasetelmien totuusarvot (boolean-arvot);
 • pintojen luominen;
 • kohdeparametrien assosiatiivinen asettelu;
 • suorien apuviivojen ja -tasojen, sekä avaruuskäyrien (katkoviivat, kiilat, erilaiset spiraalit) luominen;
 • rakenne-elementtien luominen, mm. viisteet, liitoskohtien pyöristykset, aukot, jäykistyselementit ja ohutseinäiset kotelorakenteet;
 • putkistojen ja automaatiolinjojen luominen, yhteet ja liitokappaleet;
 • valumuottien luomisen mahdollistavat erityisvaihtoehdot, mm. luonnoskuviot, liitossaumat, osan muodonmukaiset koverrukset (mukaan lukien kutistumisvaran säätö);
 • levymateriaalien mallintaminen – komennoilla voidaan luoda levyrunko sekä siihen taivutuksia, aukkoja, säleikköjä, liitoskohtien pyöristyksiä, lävistyksiä (kuviomeisto) ja leikkauksia, sulkukansia, sekä luodun levyrungon 2D-tasomallin luomistoiminto (mukaan lukien assosiatiivinen piirros tasomallista);
 • kartioiden- ja katkaistujen kartioiden levityskuvat, T-haarat ja eri astekulmissa olevat putkiyhteet;
 • eri muotoiset objektiasetelmat ja kokoonpanokomponentit;
 • standardituotteiden liittäminen malliin kirjastosta, käyttäjän omien mallinnuskirjastojen luominen;
 • komponenttien mallintaminen kokoonpanon mukaiseksi, kokoonpanoon kuuluvien osien suhteellinen määritys;
 • kokoonpanokomponenttien liitoskohtien asemointi (mahdollisuus käyttää automaattista liitoskohtien asemointi-toimintoa, joka nopeuttaa huomattavasti kokoonpanon suunnittelua);
 • osien päällekkäisyyksien huomaaminen;
 • erikoistyökalut massiivisia kokoonpanoja käsittävien töiden yksinkertaistamiseksi;
 • osien joustava muokkaaminen ja kokoonpano, mukaan lukien kuvaajan pisteitä käyttäen;
 • jokaisen elementin parametrien uudelleenmääritys voidaan tehdä millä suunnittelun tasolla tahansa.

Input on a site

S-posti:
Salasana:
  I do not remember the password.

Password restoration

S-posti:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address