Strojírenský CAD KOMPAS-3D

KOMPAS-3D je určen k vytváření trojrozměrných asociativních modelů jednotlivých dílů, plechových dílů a sestav obsahující jak originální tak i normalizované konstrukční prvky. Parametrická tehnologie umožňuje rychlé získání modelů výrobků založených na jednou vytvořeném modelu. Početné obslužné funkce usnadňují celkové řešení návrhu a problémy podpory výrobny.

Cantilevered-turning crane, produced by “Domnaremont” JSC, Russia
Cantilevered-turning crane, produced by “Domnaremont” JSC, Russia

Klíčovou črtou KOMPASu-3D je použití vlastního matematického jádra a parametrické tehnologie vyvinutých odborníky společnosti ASCON.

Jeden z hlavných problémů řešených systémem je modelování výrobků s ohledem na podstatnou redukci periody jejich navrhování a následné uvolnění do výroby v co nekratším čase. Tento cíl je dosažen především následujícími vlastnostmi:

  • rychlým vytvářením konstrukční a návrhové dokumentace, nevyhnutné pro produkci výstupu (výkresy sestav, Výpis materiálu, detailní výkresy, atd.)
  • převodem geometrie do návrhářských aplikací
  • převodem geometrie do řídícího vývojového programu pro NC-řízené vybavení
  • vytvářením dodatečných obrázků (například pro tvorbu katalogů, vytváření ilustrací pro manuály, atd.)

Nástroje pro Import/Export modelu (KOMPAS-3D podporuje IGES, SAT, XT, STEP, VRML formáty) poskytují vývojářům a konstruktérům funkčnost v prostředí obsahujícím různé CAD/CAM/CAE systémy.

Input on a site

e-mail:
heslo:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address