KOMPAS-3D

Modelování produktů v KOMPAS-3D je možné uskutečňovat různými metodami, především: "down-top" modelováním (použitím hotových komponentů), "top-down" modelováním (konstruováním komponentů v souladu s určitým návrhem), modelováním založeném na naznačeném nákresu (například, na kinematickém diagramu) nebo kombinací modelovacích metod. Tato ideologie poskytuje získavání snadno modifikovatelných asociativních modelů.

Instrument drive, produced by FGUP VNII Signal, Russia
Instrument drive, produced by FGUP VNII Signal, Russia

Systém má výkonnou funkčnost pro správu projektů zahrňujících několik tisic podsestav, dílů a standardních produktů. Podporuje všechny vlastnosti 3D objemového modelování které se stali standardem pro středně postavené CAD/CAM systémy:

 • boolean operace na typických tvarově-generovaných prvcích;
 • vytváření ploch,
 • asociativní nastavování parametrů prvků;
 • konstrukce pomocných přímých čar a rovin, prostorových křivek (přerušených čar, spline, různých spirál);
 • vytváření konstrukčních prvků, jako jsou: zkosení, zaoblení, díry, tuhé prvky, těnkostěnné skořepiny, žebra;
 • speciální možnosti usnadňující konstrukci odlévacích forem, jako jsou: úprava návrhu, dělící čáry, dutiny podle tvaru dílu (s nastavením smrštění);
 • modelování plechových dílů — příkazy pro vytváření plechového tělesa, ohybů, děr, štěrbin, zaoblení, výstřihů (vytlačení) a vyražení z tabule plechu, uzavřené rohy, a také pro rozbalení těla plechu (včetně vytváření asociativních výkresů),
 • vytváření jakýchkoliv tvarově generovaných polí a komponentů sestavy;
 • vkládání standardních produktů do modelu z knihovny, generování uživatelských knihoven modelů;
 • modelování dílů v kontextu sestavy, relativní určování dílů sestavy;
 • uložení párových komponentů pro sestavu (možnost automatického uložení spárování podstatně zvyšuje rychlost vytváření sestavy);
 • detekce přesahu dílů;
 • speciální nástroje zjednodušující práci s velkými sestavami,
 • možnost pružné editace dílů a sestav, včetně charakteristických bodů,
 • znovu určení parametrů jakéhokoliv prvku v jakémkoliv stupni návrhu způsobující rekonstrukci celého modelu.

Input on a site

e-mail:
heslo:
  I do not remember the password.

Password restoration

e-mail:
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your email address